תוכן העניינים

הקדמה……………………………………………………………………………………. 2

פרק 1 מעיין החיים נמצא – בבריאות מיטוכונדריה!………………………………… 3

פרק 2 הרומן שלי עם ההורמונים של בלוטת התריס

הצגת   ציקרים…………………………………..      ………………………………. 40

פרק 3 תת-פעילות של בלוטת התריס ומחלות אוטו-אימוניות…………………… 45

פרק 4 תת-פעילות סמויה של בלוטת התריס והיריון……………………………… 52

פרק 5 בלוטת התריס והפרעות במחזור החודשי של האישה……………………. 57

פרק 6 פיברומיאלגיה…………………………………. ……. ……………. ………… 77

סיכום……………………………………………………………………………………… 80

מונחים…………………………… ………………………………………………….. … 82