שאלון  לבדיקה עצמית של תלונות רפואיות 

לשליחת השאלון אחרי מילוי